Tara Iancului- Iubirea mea
     
 

 
acasa actiuni documente alaturi de noi ce dorim craisorii

Asociatia non-profit si apolitica

  „TARA IANCULUI – IUBIREA MEA”

CLUBUL « CRAISORII » AL ELEVILOR-VOLUNTARI

 330053 - Deva, Str. Roci, Nr. 52-54, jud Hunedoara

Tel: 0254-231030, Fax: 0254-213461, mob. 0722-282374,

 site: www.taraiancului.ro; e-mail: marginean_deva@yahoo.com

 

COMUNICARE NR. 0201/24.01.2009

 

  In conformitate cu Hotararea nr. 01/02/24.01.2009 a Adunarii Generale a Asociatiei „Tara Iancului – Iubirea Mea”, Va comunicam urmatoarele:

 

Art. 1.  La propunerea unui Comitet de initiativa s-a aprobat constituirea Clubului cultural-patriotic „CRAISORII” al elevilor-voluntari din Tara Iancului – Transilvania, club fara personalitate juridica, care va functiona In sistem de voluntariat pe baza Regulamentului Intocmit, a statutului Asociatiei „Tara Iancului – Iubirea Mea” si a legilor In vigoare din Romania;

Art. 2. Clubul „Craisorii” este constituit din elevi-voluntari, organizati In formatii specifice, In cadrul scolilor din care fac parte, si care sunt condusi de Indrumatori cadre didactice;

Art. 3.  Conducerea la nivelul Clubului „Craisorii” va fi asigurata in prima etapa de un Consiliu Central, (vezi anexa 1), putand fi modificat pe parcurs de Consiliul Operativ.

Conducerea operativa a Clubului „Craisorii” va intra In atributiile unui Consiliu Operativ format din presedinte, primvicepresedinte si secretar,  iar conducerea executiva se va asigura prin presedinte;

Art. 4.  Programul de principiu al actiunilor elevilor-voluntari este redat In Anexa 2;

Art. 5. Se convoaca Consiliul Central de Conducere al Clubului de elevi-voluntari „Craisorii”, pentru probleme organizatorice, sambata 14 februarie 2009 ora 11:00 In Biserica Ortodoxa din Tebea.

 

 

Presedinte Asociatie
PrimVicepresedintele Clubului „Craisorii”
si Presedintele Clubului „Craisorii”
Protopop de Brad,
Ing. Ioan Paul Marginean
Preot Ioan Jorza
Presedinte Asociatie
PrimVicepresedintele Clubului „Craisorii”
si Presedintele Clubului „Craisorii”
Protopop de Brad,
Ing. Ioan Paul Marginean
Preot Ioan Jorza

 

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE

al clubului de elevi-voluntari « CRAISORII »

 

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA CLUBULUI

 

          Art. 1. Clubul de elevi-voluntari „Craisorii”  (denumit In continuare „club”) este constituit fara personalitate juridica In cadrul Asociatiei non profit „Tara Iancului – Iubirea Mea” (numita In continuare „Asociatie”), si are ca scop principal Indeplinirea unor interese ale elevilor si locuitorilor din Muntii Apuseni precum si In interesul general al tuturor.   

          Art. 2. Clubul de elevi-voluntari „Craisorii” la data Infiintarii nu are patrimoniu distinct si indivizibil fata de Asociatie. Clubul este organizat sa respecte si sa promoveze drepturile omului, principiile democratice, apolitice si Statutul Asociatiei „Tara Iancului-Iubirea Mea”.

          Art. 3. Sediul clubului este sediul Asociatiei si anume: In Romania, mun. Deva, str. Roci, nr. 52-54, jud. Hunedoara.

                    Clubul de elevi-voluntari “Craisorii”  Isi desfasoara activitatea In conformitate cu prezentul Regulament.

          Art. 4. Orice membru al Clubului de elevi-voluntari “Craisorii” se numeste craisor si poate fi orice elev/eleva din clasele  I – XII, care Indeplineste urmatoarele conditii minimale cumulative:

                a) sa fie exemplu pozitiv la scoala, In familie, In societate;

                b) sa nu aiba nota la purtare sub 10;

                c) sa nu aiba media generala sub 7 si sa nu fie corigent la vreo materie;

                d) sa aiba un simt patriotic si civic dezvoltat;

                e) sa aiba acceptul parintilor (sustinatorilor legali) si a scolii pentru a participa la actiunile Intreprinse In cadrul Clubului;

                f) sa aiba recomandare din partea scolii la care Invata;

Orice exceptie de la cele de mai sus se va decide de catre Conducerea Clubului “Craisorii” si a Asociatiei “Tara Iancului – Iubirea Mea”.   

         

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTIVELE CLUBULUI

 

          Art. 5. Scopul principal al Clubului “Craisorii” este de a Indeplini Intr-un cadru organizat, care uneste energii pozitive ale mai multor elevi buni, pe baza de voluntariat, interese ale elevilor si locuitorilor din Muntii Apuseni, precum si interesul general al drepturilor omului constand din  activitati educativ-patriotice, cultural-artistice, turistice si umanitare, promovand si militand pentru cinstirea Inaintasilor, pentru cultivarea sentimentelor patriotice, pentru traditiile si trecutul nostru, pentru prezent si un viitor fericit al Muntilor Apuseni si al locuitorilor sai.

          Art. 6. Clubul “Craisorii” va realiza obiectivele sale pe baza unui program pe durata scurta, medie sau lunga, Intocmit de fiecare echipaj si detasament, avizat de scoala din care fac parte elevii-craisori si aprobat de presedintele Clubului, prin care se vor initia actiuni cu privire la :

6.1. activitati culturale, educativ patriotice si umanitare; olimpiade, jocuri si concursuri, festivaluri, conferinte, spectacole, tabere de creatie, de instruire si de alte categorii In scopul promovarii traditiilor si mestesugurilor locale, a folclorului, a creatiei originale cultural-artistice, a inventiilor si inovatiilor;

6.2. vizite si excursii In tara si strainatate pentru documentarea si cunoasterea valorilor culturale nationale si universale; simpozioane, mese rotunde, Intalniri cu personalitati din domeniul stiintei si culturii; editarea unor publicatii (carti, reviste, ziare, etc.), site-uri proprii;

6.3.  cursuri si servicii de initiere In domeniul culturii si artei, istoriei si turismului.

6.4.  sa lupte pentru pastrarea si dezvoltarea patrimoniului cultural, arheologic, istoric, social si natural, a obiceiurilor traditionale ale poporului roman;

6.5. comemorarea si aniversarea unor Inaintasi sau evenimente; promovarea cultului pentru munca, frumos si civilizatie; respect pentru valorile nationale si pentru eroi, pentru cei care au suferit In razboaie mondiale, revolutii, rascoale si Inclestari pentru libertate, pentru demnitate umana, pentru drepturile omului si apararea gliei strabune.

6.6. restaurarea si repunerea In circuit a unor monumente istorice, amenajarea si /sau reamenajarea unor rezervatii naturale de importanta locala sau nationala;

Va inventaria, Ingriji si pastra monumentele, troitele, placile comemorative existente si va propune altele noi, pentru cinstirea unor luptatori si Inaintasi locali ;

6.7.  punerea In valoare a bogatiilor naturale, umane, culturale, traditionale ;

6.8.  Inlaturarea sau diminuarea poluarii sub orice forma, protejarea mediului prin proiecte si masuri adecvate;

6.9. Clubul va milita pentru extinderea bazei de instruire scolara pentru toate treptele de Invatamant, inclusiv universitare. Va exista o preocupare speciala a Clubului pentru:

- insuflarea In constiinta tineretului a idealurilor de patriotism, cultura, educatie, demnitate si respect pentru munca;

- contributia membrilor Clubului la Imbogatirea patrimoniului cultural, istoric, folcloric, social, economic si umanitar.

   De asemenea, clubul va participa Impreuna cu Asociatia la punerea In valoare a memoriei unor Inaintasi din Transilvania si Dacia  pre-romana precum si a celor care s-au preocupat de unirea romanilor de-a lungul istoriei si care au contribuit la manifestarea demnitatii nationale; va recomanda ca unele sali de clasa; scoli; strazi sau localitati sa poarte nume de personalitati istorice si /sau culturale care au jucat un rol important In existenta poporului roman; In acelasi context, clubul va lupta cu mijloacele sale pentru stabilirea, recunoasterea si consolidarea unor adevaruri istorice, culturale, sociale si altele.

- clubul Isi propune participarea la initierea, Intocmirea sau sustinerea unor proiecte cu caracter social, educativ-patriotic, umanitar si cultural, si de protectia mediului.

- clubul va actiona In scopul descoperirii, Incurajarii si ajutorarii copiilor dotati, va propune acordarea de compensatii materiale sau morale unor categorii defavorizate social sau a unor persoane super dotate cu prilejul realizarii de inventii, inovatii, rezultate deosebite In cadrul participarii la concursuri, olimpiade sau festivaluri.

-  clubul va Indeplini si alte obiective si atributii stabilite prin Regulament sau Indrumatori sau convenite si aprobate de Conducerea Clubului.

    Atributiile Clubului pot fi completate, In functie de necesitati si particularitati locale, cu aprobarea Conducererii Asociatiei « Tara Iancului – Iubirea Mea » .

          Art. 7.  Activitatile Clubului le desfasoara membrii voluntari “craisorii” condusi de Indrumatorii lor.

         Art. 8. In vederea realizarii obiectivelor sale, Clubul va putea propune actiuni de   colaborare si parteneriat cu alte institutii si organizatii cu persoane fizice sau juridice romane sau straine, care functioneaza conform normelor de drept, pentru obtinerea sprijinului In vederea realizarii obiectivelor, exceptand organizatiile politice, extremiste sau contrare StatutuluiAsociatiei si Regulamentului de Functionare al Clubului.   

          Art. 9. Elevii-voluntari membri ai Clubului ”Craisorii”, nu platesc taxe sau cotizatii In cadrul Clubului sau al Asociatiei.

          Art. 10.   Orice donatie, premiu sau sponsorizare primita prin Asociatie sau prin orice persoana fizica, cu destinatie specificata Clubului In mod expres pentru un anume echipaj sau detasament, sau chiar pentru un membru – elev sau Indrumator, va ramane In patrimoniul (respectiv proprietatea) cui Ii este In mod special dirijata (elev, Indrumator, echipaj, etc.).

 

 

 

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CLUBULUI

 

 

          Art. 11.   Clubul de elevi-voluntari “Craisorii” are urmatoarea structura organizatorica:

                11.1. Echipajul: este constituit din cca. 5-10 elevi-voluntari (“craisori”) care fac parte din aceeasi scoala.

   Echipajul este condus de catre un cadru didactic “Indrumator de echipaj” si un elev - craisor = “sef de echipaj” numit de catre Indrumator din cadrul membrilor echipajului;

                11.2. Detasamentul: este constituit din unul sau mai multe echipaje facand parte de regula din aceeasi scoala sau din scoli apartinand unor localitati apropiate.

  Detasamentul este condus de catre un cadru didactic “Indrumator de detasament” si un elev - craisor = comandant de detasament numit de catre Indrumator din cadrul sefilor de echipaje sau a membrilor detasamentului;

                11.3. Unitatea: este constituita din unul sau mai multe detasamente cuprinzand de regula detasamente din scoli care functioneaza In aceeasi localitate sau eventual din localitati apropiate;

    Unitatea este condusa de catre un cadru didactic numit din randul Indrumatorilor de detasament sau din randul altor cadre didactice care fac parte din scolile arondate la unitatea respectiva;

    Unitatea se Infiinteaza de regula din initiativa Clubului si Asociatiei atunci cand numarul elevilor – craisori organizati pe echipaje si detasamente, depaseste numarul de 100 Intr-o localitate sau grup de localitati apropiate.

                 11.4. Legiunea: este constituita din una sau mai multe unitati, facand parte de regula din aceeasi zona geografica (“Zarand – Valea Crisului Alb”; Valea Ariesului; etc.).

    Legiunea este condusa de catre un “Comandant de Legiune” – de regula cadru didactic, numit de catre Presedintele Clubului de craisori-elevi-voluntari care este si presedintele Asociatiei “Tara Iancului-Iubirea Mea”;

                 11.5.  In primul an de functionare al Clubului de regula nu se vor Infiinta unitati si legiuni;  

                 11.6. Conducerile din esaloanele inferioare pot fi numite direct si de catre conducerea esalonului superior. La numirile sefilor de echipaj si sefilor de detasament se va  consulta de regula conducerea scolii respective.   

         Art. 12.   Durata de functionare a Clubului este nelimitata dar nu mai mult de perioada de functionare a Asociatiei non profit “Tara Iancului-Iubirea Mea”.

          Membrii Clubului , In conformitate cu propria lor vointa, vor putea decide limitarea duratei de functionare a clubului, cu respectarea prezentului Regulament.

         Art. 13.  Conducerea Clubului “Craisorii” va fi asigurata In primul an de functionare de catre un Consiliu Central alcatuit din 12 membri (vezi Anexa 1) care se mai poate completa de catre Consiliul Director al Clubului daca va fi cazul.

        Art. 14.  Alcatuirea organizatorica pe echipaje si detasamente a Clubului “Craisorii” la data de 14 februarie 2009 este cea din Anexa 2 la prezentul Regulament

          

CAPITOLUL IV

DIVERSE

 

       Art. 15.  Insemnele “craisorilor” elevi-voluntari vor fi o banda cu tricolor romanesc cu latime de 4 cm., care se va purta la toate evenimentele si pe care este Inscris: “O.N.G. Tara Iancului – Iubirea Mea” – Clubul “Craisorii” de elevi voluntari, care se va purta obligatoriu peste costumul national.

        Art. 16.  Insemnele Indrumatorilor de echipaje si detasamente va fi o esarfa cu tricolor romanesc pe care este Inscris: “O.N.G. Tara Iancului – Iubirea Mea” – Clubul “Craisorii” de elevi voluntari.

        Art. 17. Fiecare detasament va avea un steag romanesc tricolor pe care sunt imprimate Insemnele Asociatiei, Clubului si detasamentului respectiv.

        Art. 18.  Indrumatorul de detasament raspunde In fata Clubului de toate materialele, esarfele, steagul si alte bunuri ce se dau elevilor si echipajelor din cadrul detasamentului respectiv.

        Art. 19.  Prezentul regulament se va completa si definitiva prin contributia Indrumatorilor de detasamente si a membrilor Consiliului Central de Conducere cu aprobarea Asociatiei. Acest regulament va fi Insusit si respectat de catre toti Indrumatorii si elevii care fac parte din Clubul “Craisorii”

 

 

 


 
     

unique visitor counter

Situl a fost creat in august 2008
© 2008 "Tara Iancului- Iubirea mea"